IP kamery standardy komunikace, aneb co je vlastně ONVIF

Jednoduchý příklad komunikace mezi IP kamerou a záznamovým zařízením, je situace kdy záznamové zařízení bude po IP kameře chtít poslat aktuální snímek obrazu.

Pokud se použije záznamové zařízení a kamera od stejného výrobce bude to vypadat takto:

Záznamové zařízení říká: kamero, pošli aktuální snímek obrazu

Kamera říká: Příkaz jsem přijala, obrázek posílám ve formátu jpeg a zde jsou požadovaná data

 

A takhle to vypadá když je zařízení od výrobce XXX a kamera od výrobce AAA:

Záznamové zařízení říká: kamero, pošli aktuální snímek obrazu

Kamera říká: Příkaz jsem přijala, ale vůbec ti nerozumím a nevím co po mě chceš.

 

Z toho plyne, že univerzální záznamové zařízení pro IP kamery by muselo znát protokoly všech výrobců IP kamer na světě. To není možné ze dvou důvodů – za prvé mohou mít záznamová zařízení omezenou paměť a nelze tedy implementovat protokoly všech výrobců a za druhé výrobci obvykle své komunikační protokoly nezveřejňují.

Jak z této situace ven? Řešení jsou v zásadě dvě – prvním z řešení této situace je používat pro všechny části kamerového systému stejného výrobce. To však nemusí být snadné – např. daný výrobce nenabízí kamery určitého typu, výrobce kamer nevyrábí žádné záznamové zařízení nebo nám jeho záznamové zařízení nevyhovuje atp.
Druhým řešením je používat univerzální komunikační standard, stejný pro všechny výrobce.

Z těchto důvodů se výrobci IP kamer a záznamových zařízení „domluvili“ a snažili se přinést obecný komunikační standard. Bohužel, jak už tomu v technických záležitostech často bývá, snaha o standardizaci IP systémů vedla k vytvoření dvou různých táborů – jedna skupina výrobců (především americké společnosti) preferuje standard PSIA (Physical Security Interoperability Aliance), druhý tábor (evropští a asijští výrobci) přichází s vlastním standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum).

ONVIF

Je otevřené sdružení výrobců v oblasti IP videa a jeho zpracování, jeho členy jsou společnosti Axis Communication, Bosch Security Systems, Sony Corporation, CNB Technology Inc., AV Tech Corporation a mnohé další. V Evropě (a tedy i v ČR) představuje hlavní proud standardizace IP systémů.
Standard ONVIF je založen na technologiích WSDL + SOAP (“příkazy“, výměna neobrazových dat), RTP/RTSP (přenos videa) a komprimační formáty MJPEG/MPEG-4/H.264.
Bližší informace naleznete na stránkách www.onvif.org.

PSIA

Je sdružení především výrobců z USA, mezi členy patří společnosti Cisco Systems, Pelco, IBM, Texas Instruments, GE Security a další. V Evropě (tedy i v ČR) není tolik rozšířen jako předchozí standard.
Vlastní komunikační standard je založen na technologii REST, RTP/RTSP (přenos videa) a komprimační formáty MJPEG/MPEG-4/H.264.
Více informací naleznete na stránkách www.psialliance.org.

Ale žijme v realitě…

Na webových stránkách výrobců IP kamer a záznamových zařízení funguje vše skvěle a bez nejmenších problémů, v praxi se však můžete setkat s reálnými problémy při komunikaci mezi IP kamerou a záznamovým zařízením, ačkoliv obě zařízení nesou logo ONVIF. Proč tomu tak je, když standard ONVIF měl právě tyto problémy vyřešit?

 • Existuje více verzí (specifikací) standardu ONVIF, protože se tento v čase vyvíjel. Byl-li např. software v IP kameře naprogramován dle specifikace verze 1.00, nemusí správně komunikovat se záznamovým zařízením, jehož software vychází z novější specifikace (např. 1.05).
  Informace o použité verzi u jednotlivých zařízení je možné získat na stránkách ONVIF.
 • Standard ONVIF rozděluje všechny funkce zařízení do třech kategorií:
  • Funkce, které musí být podporovány.
  • Funkce, které by měly být podporovány, pokud to umožňuje použitý hardware.
  • Funkce, které mohou (ale nemusí) být podporovány.

   Pokud se tedy výrobcem kamery rozhodnul určitou funkci skrze ONVIF nepodporovat (funkce spadá do kategorie „může být implementována“) a záznamové zařízení se na takovou funkci spoléhá, potom můžete mít vážný problém. Bohužel, u výrobců ani na stránkách ONVIF se nedozvíte, jaké funkce v rámci ONVIF dané zařízení podporuje.

Pevně věříme, že standard ONVIF časem „vyzraje“ natolik, aby se vše podobné již navždy stalo minulostí.